Záruční podmínky a reklamace


Záruční lhůta na zboží pro spotřebitele činí 24 měsíců a řídí se občanským zákoníkem.

Záruční lhůta na zboží pro podnikatelskou činnost (nákup na IČO) činí 12 měsíců, nebylo-li ujednáno jinak a řídí se obchodním zákoníkem.Za doručení bez poškození ručí dopravce. Pokud při přebírání zásilky zjistíte její poškození, zásilku nepřebírejte a jako důvod nepřevzetí uveďte poškození (viz odstavec doručení zboží).

V případě výskytu vady v záruční době nás před odesláním reklamovaného zboží kontaktujte nejlépe e-mailem, kde Vám poradíme jak postupovat. Zboží odešlete řádně zabalené doporučeně (nikoli dobírkou) na naši adresu. Upozorňujeme, že neohlášené zásilky nebo zásilky na dobírku nepřebíráme. Reklamované zboží je vhodné poslat v původním obalu s kopií originálního dokladu o jeho zakoupení a kopií záručního listu, je-li s výrobkem dodáván. V případě, že již původní obal nemáte, je nutno použít adekvátní pevný obal.

Záruku lze uplatnit na vady materiálu nebo poruchu funkčnosti zaviněné výrobcem. Záruka se nevztahuje na opotřebení dílů způsobené používáním výrobku. Použité materiály mají různou životnost, která může být kratší než 24 měsíců. Upozorňujeme, že zboží poškozené vinou uživatele, např. při pádu na zem, nebude opraveno v rámci záruky.

Zjistí-li kupující závadu na výrobku, kterou požaduje odstranit v rámci záruky, musí výrobek předat prodejci nebo autorizovanému servisu k opravě neprodleně po zjištění závady. V případě, že výrobek se zjištěnou závadou bude prokazatelně nadále užíván, nelze později na tuto závadu požadovat opravu v rámci záruky (záruka na jiné závady tímto není dotčena).

Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. K využití této možnosti je nutno splnit podmínku, že zboží musí být vráceno v takovém stavu, aby mohlo být nabídnuto znovu k prodeji. Musí tedy být kompletní, beze známek používání a ideálně v původním obalu. Zboží musí být odesláno zpět řádně zabalené a pojištěné (doporučeně nebo cenným balíkem) na naši adresu. Před odesláním zboží na naši adresu prosíme o zaslání formálního odstoupení od kupní smlouvy e-mailem, s uvedením čísla daňového dokladu, rozpisem vraceného zboží a číslem bankovního účtu, na který si přejete vrátit peníze. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu bez ohledu na způsob dopravy nese kupující.Bylo-li součástí zakoupeného zboží akční zboží nebo se jedná o sadu, musí být vráceno i toto akční zboží (sada) kompletní, nepoškozené a beze známek používání.Za zboží, které bude vráceno v poškozeném stavu, nekompletní nebo s poškozeným originálním obalem, nelze vrátit plnou kupní cenu. Z kupní ceny budou odečteny nezbytné náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se zavazujeme, že všechny Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze k realizaci Vaší objednávky a že tyto údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
1) Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Po odeslání a potvrzení objednávky se kupující zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
2) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a plnit další své závazky dané těmito obchodními podmínkami a zákony ČR.